• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Gypa Rostfrai


1 2 3

Me lidhje në Evropë dhe Lindja e Largët kompaninë tonë në një periudhë të shkurtër kohe arritur të
sigurojë një vend në sektorin e çelikut dhe inoxit. Ne i ndjekim prodhimet e fundit botërore
të cilat na ndihmojnë të prodhojmë produktet tona.Kompania jonë ka lloje të ndryshme të produkteve.
Importet e tubave dhe profileve rostfraj që i prodhojmë ne janë përdorur në çdo fushë të industrisë.
Aktualisht kompania jonë ka mbaruar stoqet kimike, automotive, petrokimike dhe makineri industriale.
Përveç kësaj kompania jonë për të plotësuar nevojat e klientëve për tubat dhe profilet ka në stok janë të
importuara nga lindja e larët.
Për të arritur këto rezultate, ne jemi dakord me kërkesat e klientëve tonë.
Ne planifikojmë ta zgjerojmë fushën e prodhimit dhë të përmirsojmë cilësinë e produkteve.Materialet dhe galanteria për gardh

1 2 3