• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Ростфрај цевка

 
Ростфрај лента
Шипките од ростфрај се адаптирани на ANSI 304-316 стандарди.
Димензииите на овие шипки се:Од 3mm'до 160mm и имааат дијаметар од 3 до 6 метри
Нашата компанија има во залиха материјалите кои им се потребни за продавање.Сите производи се со сертификати и се изработени во
согласност на потребните стандардите.

 

 
Распоред на рострај цевки
дијаметар круг дијаметар круг
mm KG/MT mm KG/MT
 4 0.099    
5 0.154 45 12.480
6 0.222 50 15.410
7 0.302 55 18.650
8 0.395 60 22.200
9 0.499 65 26.050
10 0.617 70 30.210
11 0.746 75 34.680
12 0.888 80 39.460
13 1.042 85 44.550
14 1.208 90 49.940
15 1.387 100 61.650
16 1.578 110 74.600
17 1.782 120 88.780
18 1.998 125 96.300
19 2.226 130 104.200
20 2.466 140 120.800
21 2.719 150 138.700
22 2.984 160 157.800
23 3.261 180 199.800
24 3.551 200 246.600
25 3.853 220 298.400
30 5.549 250 385.300
35 7.553 280 483.400
40 9.865 300 554.900