• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Ростфрај рамки

Димензиите почнуваат со дијаметар од 10 mm до 120 mm.Дебелината на страничните димензии од рамките почнуваат
од 3 mm до 10 mm;Должината на ростфрај раменот почнува од 4 m до 4.80 m.
Сите овие димензии се достапни во резервите на нашата компанија
 
Димензии
Тежина
(mm)
Димензии
(Kg. mt)
Тежина
(mm)
Димензии
(Kg./mt)
20x5 0.785 50x16 6.280
25x5 0.981 50x20 7.850
30x5 1.178 60x10 4.710
35x5 1.374 75x10 5.888
40x5 1.570 100x10 7.850
50x5 1.973 110x10 8.635
60x5 2.355 115x10 9.028
70x5 2.748 120x10 9.420
80x5 3.140 120x12 11.304
100x5 3.925 125x10 9.813
20x10 1.570 125x12 11.775
25x10 1.963 130x10 10.205
30x10 2.355 130x12 12.246
35x10 2.748 160x10 12.560
40x10 3.140 200x10 15.700
40x12 3.768 225x10 17.663
45x12 4.239 225x50 88.313
50x10 3.925 250x30 58.875
50x12 4.710 250x50 98.125