• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Карактеристики на ростфај според квалитет

Карактеристики на ростфрај Анализи на ростфрај Анализи на ростфрај
 KALİTE ODA SICAKLIĞINDA YÜKSEK SICAKLIKTA KULLANMA LİMİTİ ÜRETİM KULLANIM ALANI
304 Atmosferik korozyona nötr nemli ortamlara alkalin korozyonuna kloridsiz asit ortamlarına karşı dayanıklılığı iyidir. Bütün sıcaklıklarda işlenebilir, yumuşaktır. Yaklaşık 900°C'ye kadar yüksek sıcaklık oksidasyonuna karşı dayanıklı olup çok iyi mekânik ve sürtünme dayanıklılığına sahiptir. 600-800°C arasında özellikle oksitli ve sıcak nemli klorid ortamlarda iç yapı gerilme korozyon çatlağına sebebiyet verir. Kaynak yapılabilir fakat iç yapı bozulabilir. Bükülebilir ve genişletilebilir. Kimya; petrokimya ve kazanlarda boru ve ısı değiştirgeçlerinde kullanılır. Ev aletleri endüstriyel mutfaklar ve otomotiv sanayinde kullanılır.
304L 304 kalitenin düşük karbonlu şeklidir. Bu durum iç yapı değişmelerine karşı dayanımı yükseltir. Özellikle nitrik aside karşı direnci iyidir. 900°C'ye kadar yüksek ısı orsidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Sürtünme dayanıklılığı 500°C üzerinde garanti edilemez.  Gerilme korozyon çatlağına (SCC) karşı dayanıklılığı iyidir. Isıl işlem yapmadan kaynak yapılabilir, bükülebilir ve genişletilebilir. Kimya; petrokimya ve yiyecek endüstrilerinde boru ve ısı değiştirgeçlerinde, süthane ekipmalarında, kağıt sanayi, nitrik asit ünitelerinde sabun ve deri sanayinde kullanılır.
321 304 kaliteye benzer genel korozyon özelliklerine sahiptir. İç yapı korozyonuna karşı hassasiyeti titanyum stabilizasyonu ile giderilmiştir. Bütün ısılarda yumuşaktır. 900°C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Çok iyi mekanik ve sürtünme dayanıklılığına sahiptir.  Gerilme korozyon çatlağına hassastır. Isıl işlem yapmadan kaynak yapılabilir, bükülebilir ve genişletilebilir. Kimya; petrokimya sanayinde kazanlarda ve süper ısıtıcılarda kullanılabilir.
316 Molibdenin varlığı nemli klorid çevrelerde haddeden çekilmiş 304 kaliteye nazaran her türlü sıcaklıkta daha iyi cevap verir. 900°C'ye kadar olan sıcaklıkta oksidasyonuna, gerek mekanik özelliği ve çekme mukavemeti iyidir. Gerilme korozyon çatlağı (SCC) ve dahili korozyona karşı hassastır. Tig veya Mig kaynağı yapılabilir, iyi bükülebilir ve uzayabilir. Sıcağa mukavim eşanjörlerde, kimya sanayinde petrokimya ve gıda sanayinde kullanılan buhar kazanlarında meyve suyu ve likör üretimi ile et işleme ünitelerinde kullanılır.
316L 316 kalitenin düşük karbonlu kompozisyonudur. İç korozyona karşı duyarlı değildir. Bütün sıcaklıklarda yumuşaktır. Yaklaşık 900°C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Fakat 500°C üzerinde sürtünme kabiliyeti düşüktür. 316 kalite gibi gerilme korozyon çatlağına duyarlıdır. Mekanik özellikleri 316 kaliteden saha azdır. Kaynak yapılabilir, bükülebilir ve uzayabilir. Kimya petrokimya ve gıda endüstrisinde ısı değiştirgeç ve borularında suni ipek sanayi, süthane ekipmanları, nükleer mühendislikte kullanılır.
316Ti 316 kalitenin titanyum stabileli şeklidir. 316 kaliteye benzer genel korozyon dayanıklılığına sahiptir. İç korozyona karşı duyarlı değildir. Bütün ısılarda yumuşaktır. 900°C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Sürtünme kabiliyeti yüksektir. Gerilme korozyon çatlağına duyarlıdır. Isıl işlem uygulamadan kaynak yapılabilir, bükülebilir ve genişletilebilir. Kimya; petrokimya ve gıda endüstrisinde boru ve ısı değiştirgeçlerinde kazan ve fırınlarda, vernik, sentetik reçine lastik ve motor yakıtı endüstrilerinde nükleer mühendislikte kullanılır.
309
310
25/20 paslanmaz çelik ve düşük karbon içeriğiyle yüksek sıcaklıklarda ve nemli ortamlarda tercih edilir. Tipik ateşe dayanıklı kalite yaklaşık 1100°C'ye kadar oksidasyona karşı mükemmel dayanıklıdır. 800°C'ye kadar sürtünme kabiliyeti yüksektir. 900°C'den fazla sıcaklıklarda devamlı çalışma durumunda sigma oluşumuna yol açar. Bu da iç korozyona karşı duyarlı hale getirir. Kaynak yapılabilir, fakat iç korozyon olabilir. Kimya ve petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde fırın tüplerinde kullanılır.
347 321 kalitenin niobyum stabileli şeklidir. 321 kaliteye benzer özelliklere haizdir. Bütün sıcaklıklarda işlenebilir. Yaklaşık 900°C'ye kadar yüksek ısı oksidasyonuna karşı dayanıklılığı iyidir. Mekanik ve sürtünme dayanıklılığı çok iyidir. Gerilme korozyon çatlağına hassastır. Isıl işlem uygulanmadan kaynak yapılabilir, bükülebilir ve genişletilebilir. Kimya ve petrokimya endüstrisinde boru ve ısı değiştirgeçlerinde kazanlarda ve süper heaterlerde ve konserve sanayinde kullanılır.
317L 316L kalitenin molibdeni daha fazla şeklidir. Kloridlere, sülfirik ve fosforik aside daha fazla dayanıklıdır. 316L kaliteye benzer özelliklere sahiptir. Gerilme korozyon çatlağına ve sigma oluşumuna karşı hassastır. Isıl işlem uygulanmadan kaynak yapılabilir, bükülebilir ve genişletilebilir.  Boru ve ısı değiştirgeçlerinde kullanılır.
410 Zayıf sulandırılmış asitlere, klorlanmış veya havası alınmış sulara iyi dayanıklılık gösterir. Yaklaşık 700°C'ye kadar oksidasyona dayanıklılığı iyidir. Özellikle oksitleyici ortamda kloride çok hassastır. Düşük sıcaklıklarda kırılgandır. 200-300°C'lik ön ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir. 650°C'de tavlanır. Petrokimya endüstrilerinde borulama ısı değiştirgeçlerinde ve rekuparatörlerinde; buhar ve su vanalarında fittingslerinde, mutfak aletleri ve spor ekipmanlarında kullanılır.
420 Zayıf veya sulandırılmış asitlere iyi dayanıklılık, su verme ve menevişleme sonrasında mükemmel mekânik özellikler gösterir. Yaklaşık 700°C'ye kadar oksidasyona iyi dayanıklılık gösterir. Özellikle oksitleyici ortamda kloride çok hassastır. Düşük sıcaklıklarda kırılgandır. 200-300°C'lik ön ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir. 650°C'de tavlanır. Karbondioksit ve kirlenmiş petrol kuyularında dişli boru yapımında kullanılır.
430 Korozyona 410 ve 420 kaliteden daha iyi dayanıklıdır. Kloridsiz asit oksidasyonlarına iyi dayanıklılık gösterir. 800°C'ye kadarki yüksek sıcaklık oksidasyonuna dayanıklılığı iyidir. Oksitleyici ortamda kloride karşı hassastır. Düşük sıcaklıklarda kırılgandır. 200-300°C'lik ön ısıtmadan sonra tig kaynağı yapılabilir.
700-800°C'de tavlanır.
Yüksek sıcaklık, susuz ortamlarda petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve ısı reküperatörlerinde kullanılır.
446  xx Oksitlenme koşullarında 1050°C'ye kadar olan sıcak sülfirik atmosferde ısı oksidasyonuna dayanıklılığı iyidir. Düşük sıcaklıklarda kırılgandır. 200-300°C'lik ön ısıtmadan sonra kaynak yapılabilir. Yüksek sıcaklıkta susuz ortamlarda petrokimya endüstrisinde ısı değiştirgeçlerinde ve ısı reküperatörlerinde kullanılır. Sülfür gazlarına dayanımı yüksektir.